Све рекламе и знакове под један дизајн – и словима каквим је писао Дучић

Требиње је кренуло у пројекат унификације рекламних и других јавних ознака на подручју града, које обухватају – знакове туристичке сигнализације, рекламна тијела на радњама и табле за означавање улица и кућних бројева.

Постојеће „шаренило“ реклама и табли, које неријетко нарушава изглед града, биће замијењено овим визуелним садржајима – аутентичног, амбијентално примјеренијег а стандардизованог дизајна.

Као први потез, Градска управа је расписала конкурс за израду идејног рјешења, који ће бити отворен три мјесеца како би заинтересовани дизајнери имали довољно времена да осмисле и понуде квалитетне приједлоге.

Осим што ће бити стандардизовани, натписи на таблама биће и аутентично требињски јер је конкурсом предвиђено и дизајнирање посебне врсте словних карактера за јавне ознаке, а за шта је као образац одабран рукопис најзнаменитијег Требињца – пјесника Јована Дучића, из његових оригиналних биљешки.

Ово ће бити још један начин да се град одужи пјеснику који је цијели свој живот настојао да подигне ниво урбанитета у својој родној варошици и који је својим поклонима увелико заслужан за данашњи изглед ужег градског језгра.

У надлежном Одјељењу за просторно уређење напомињу да је пројекат унификације јавних ознака и својеврсна обавеза града према властитом културно-историјском и архитектонском насљеђу, који ће притом донијети значајну промјену – јер су управо детаљи попут овог често кључни елемент у креирању карактера неког простора.

Тим прије што је историјско градско подручје Требиња проглашено националним спомеником БиХ а једна од мјера заштите гласи да рекламна тијела, огласи и друге јавне ознаке требају бити прилагођени карактеру амбијента и постављени на начин да неће угрозити визуре и заклањати објекте.

sladjana-prcovic-urbanizam.jpg (181 KB)

„Пројектом су обухваћени знакови туристичке сигнализације, рекламна тијела, означне табле улица и кућних бројева. Циљ израде идејног рјешења јесте својеврсна стандардизација ових визуелних елемената. Конкурсом се предвиђа и дигитализација рукописа угледног пјесника Јована Дучића, на бази оригиналних рукописа, који би био аутентичан елемент на свим предметним објектима – и својеврстан заштитни знак у стварању једног новог визуелног идентитета нашега града. Такође, Град Требиње жели да на овај оригиналан начин промовише и употребу ћириличног писма“, појашњава за Радио Требиње Слађана Прцовић из Одјељења за просторно уређење.

Предложена идејна рјешења морају да садрже све елементе – од дизајна фонта и пиктограма за рекламна тијела радњи, преко изгледа јавних ознака и спецификације материјала од којих су грађене, до начина на који ће бити причвршћене на објекте.

Стандардизовање предвиђа и три различита типа јавних ознака, према културно-историјским специфичностима просторних цјелина на којима ће се налазити.  

„У Требињу се на први поглед јасно издвајају просторне цјелине различитих архитектонских израза, које смо програмом конкурса разврстали у три цјелине или зоне. То су: просторна цјелина из турског периода, коју чини углавном простор унутар зидина Старог града, затим, она из аустроугарског периода, коју чине јавне површине и већина јавних објеката у централној зони, те просторна цјелина осталог урбаног подручја, углавном са насељима насталим након Другог свјетског рата. Главни постављени задатак је да рјешења морају бити препознатљива и прихваћена од стране грађана и посјетилаца са аспекта културно-историјске специфичности самог мјеста. Дакле, обавеза учесника конкурса је поштовање амбијенталног карактера и сагледавање планираних рјешења у ширем контексту“, напомиње Прцовић.

У почетној фази пројектом би биле обухваћене уже градске зоне. Такође, водиће се рачуна и о томе да се власницима радњи обезбиједи довољно времена за замјену својих рекламних тијела, изнађу и начини субвеционисања трошкова замјене, те да усвојена рјешења буду функционална и у погледу њихових рекламних потреба.

„За суграђане које би евентуално могла забринути ова идеја, а овдје првенствено мислим на власнике простора који имају потребу за истицањем брендираних логотипа у оквиру својих рекламних тијела – морам напоменути да смо конкурсом предвидјели обавезу усклађивања простора за брендирани логотип са композицијом комплетног дизајна рекламног тијела. То ће можда бити и највећи изазов код израде рјешења. Такође, пажљиво ће бити осмишљени и могући начини субвенционисања израде и замјене рекламних тијела, како би терет трошкова за физичка и правна лица био мањи, а реализација идеје што успјешнија“, истакла је Прцовић.

Радио Требиње

Подијелите са другима